فواید فیلتربینی

  • کمک به پایین آوردن اثرات منفی هوای آلوده و علایم آلرژی و در نتیجه بالا بردن کیفیت زندگی
  • محدود نمودن ورود آلرژن ها ,ریزگردها و همچنین حشرات ریز موجود در هوای تنفسی (acaros)
  • کمک به ورود هوای تمیز با حجم مناسب از طریق بینی به روش راحت و مطمئن
  • طراحی مطابق با شکل حفره بینی (آناتومیک) بدون هیچگونه مزاحمت واحساس ناراحتی
  • در هنگام فعالیت از بینی خارج نمیشود و نمی افتد.
  • طراحی در اندازه های مختلف و بسیار ساده برای استفاده و حمل
  • با تعریق, رطوبت و استفاده مکرر از بین نمیرود.
  • زیر نظر کنترل کیفی اروپا و از بهترین مواد اولیه پزشکی ساخته شده است.
  • بهترین فیلتربینی بهترین راه جلوگیری از هوای آلوده و آارژی به ریزگردها و غبار